Mūsų vertybės

Vertybės

  • Tikėjimas kiekvieno asmens unikalumu ir jo galia tobulėti.
  • Pagarba grįsti santykiai ir bendravimas.
  • Meilė gamtai ir krašto tradicijoms.
  • Atsakomybė už aplinkos pasaulį, save ir artimuosius.
  • Mokymasis visą gyvenimą.

Mokyklos vizija

Mokykla – tai atvira ir patraukli vietos bendruomenės organizacija ugdanti kūrybiškus ir talentingus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus, besirūpinanti įvairaus amžiaus vietos bendruomenės narių kultūros, sporto ir užimtumo veiklomis bei asmens tobulėjimu.


Mokyklos misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir neformaliojo švietimo programų ugdymą, ugdyti kūrybinius, socialinius ir emocinius ugdytinių gebėjimus, kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, tenkinti kultūrinius, sveikatingumo ir saviraiškos vietos bendruomenės poreikius.

Mokyklos filosofija

Visi ką nors gali, niekas negali visko. (Carl Schanberg)