TĖVELIAMS / GLOBĖJAMS / RŪPINTOJAMS

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 30 d.

UGDYMAS

  1. Mokiniai privalės dėvėti kaukes mokyklos bendrose patalpose, kuriose neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo. Žmonės, kai tarp jų neišlaikomas 2 m. atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmens apsaugos priemonės.
  2. Pamokos pradinukams vyks jų klasėse, išskyrus fizinio ugdymo, tikybos ir anglų kalbos. Po kiekvienos pamokos jos bus vėdinamos ir valomos du kartus per dieną. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos bus valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
  3. Bus tikslingai reguliuojami ugdytinių srautai – sudarytas judėjimo krypčių žemėlapis mokyklos patalpose. Numatyti du įėjimai: A ir B. A – Voveriukų gr. ir Boružiukų gr., ugdytiniai, B – Pelėdžiukų gr. ugdytiniai ir 1-4 klasių mokiniai.

Pastaba: durys atidaromos 7.00 val. Vaikus prie durų pasitinka mokytojos. Ikimokyklinukams ir priešmokylinukams bus matuojama temperatūra. Tėvai į mokyklą neįleidžiami (esant būtinybei tėvams patekti į vidų, bus matuojama temperatūra).

  1. Kai kurių dalykų pamokos vyks lauke, pasirūpinus tinkama apranga.
  2. Ugdytiniams bus teikiama logopedo pagalba darbo laiku.

MAITINIMAS

Vaikai bus maitinami pagal sudarytą grafiką, atskiriant srautus.

PAVEŽĖJIMAS

Mokiniai, kurie į mokyklą atvažiuoja ir grįžta mokykliniu autobusiuku, turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi turi dėvėti kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma.

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vyks laikantis mokinių grupių izoliacijos principo( uždarose patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės).

LIGOS ATVEJIS

Iš vaiko ar jo tėvų gavus informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsiant informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Jei mokyklos darbuotojui ar ugdytiniui nustatoma COVID-19 liga, ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 50 procentų numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą ir ne daugiau kaip 50 procentų -asinchroniniam ugdymui, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku: bendraudami el. paštu bei kitomis nuotolinėmis priemonėmis.

PAŠALINIAI ASMENYS, IŠSKYRUS TEIKIANTYS MOKYKLAI PASLAUGAS, Į UGDYMO ĮSTAIGĄ NEĮLEIDŽIAMI.

Administracija