Kauno rajono Kulautuvos pagrindinė mokykla - Batniavos skyrius pedagoginiai darbuotojai

V. Jucienė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

J. Čugunova

pradinių klasių mokytoja

D. Railienė

anglų kalbos mokytoja metodininkė

J. Vyšniauskienė

tikybos ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

A. Kerulienė

šokio mokytoja

L. Mikalajūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

L. Oržekauskienė

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

V. Petrauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A. Poželienė

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

L. Sargsyan

meninio ugdymo mokytoja metodininkė

J. Valauskienė

logopedė

V. Ivanauskaitė

psichologė