Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro pedagoginiai darbuotojai

V. Jucienė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

K. Sinkevičienė

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

D. Railienė

anglų kalbos mokytoja metodininkė

J. Vyšniauskienė

tikybos mokytoja

R. Aleknienė

neformaliojo švietimo mokytoja

A. Rimkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

L. Mikalajūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A. Poželienė

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

L. Sargsyan

muzikos mokytoja metodininkė

R. Mėlinienė

logopedė metodininkė