Kauno rajono Kulautuvos pagrindinė mokykla - Batniavos skyrius pedagoginiai darbuotojai

V. Jucienė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

A. Bukauskienė

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

D. Railienė

anglų kalbos mokytoja metodininkė

J. Vyšniauskienė

tikybos mokytoja

D. Kvedienė

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

A. Rimkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

L. Mikalajūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A. Poželienė

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

V. Petrauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

L. Sargsyan

muzikos mokytoja metodininkė

R. Mėlinienė

logopedė metodininkė

A. Kerulienė

šokio mokytoja