2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

DERINTA

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Sondra Pakalnienė


2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS